Kilise Tarihi

Yedinci-Gün Adventist Kilisesi, Millerciler adı verilen küçük bir gruptan oluştu. Millerciler, İsa’nın 22 Ekim 1844’de tekrar yeryüzüne geri döneceğine sımsıkı inanmaktaydılar. Bu olmadığında ise Millerciler’in birçoğu hayal kırıklığına uğramış ve İsa’nın geri döneceğine inanmaktan vazgeçmiştir, ancak diğer Millerciler Kutsal Kitap’ı okumaya geri döndüler. Kutsal Kitap üzerine yaptıkları araştırmalardan sonra, haftanın yedinci gününün Şabat olduğunu ve İsa’nın tekrar geleceğini düşünüyorlardı, bu nedenle 1860’da Yedinci-Gün Adventist adını kabul ettiler. Üç yıl sonra kurtuluş hakkındaki müjdeyi paylaşmada daha etkili olmak için kendilerini bir kilise olarak örgütlediler.

Yedinci-Gün Adventist Kilisesi, kurucularımızın örneğini izlemek için, her yaştan ve tüm etnik ve sosyal geçmişlerden gelen erkek ve kadınlara ihtiyaç duyulduğunu kabul eder. Kurtarıcımız için olan sevgimiz ve O’nun günahkârlara olan sevgisinden ötürü, ölümünün ve dirilişinin müjdesini, erkeklerin ve kadınların imanda bütünleşmeyi istediğini ve O’nun bizim için “Tanrı’nın buyruklarını yerine getirme ve İsa’ya imanlarını sürdürme” “(Vahiy 14:12) arzusunu paylaşmamız gerekir.

Yedinci-Gün Adventist Kilisesi’nin nasıl başladığına dair dramatik bir öykü için Tell The World’u izleyin. Bunları ayrı bölümler halinde seyredebilirsiniz: https://telltheworld.adventist.org/watch

veya buradan tüm video olarak izleyebilirsiniz: