Genel Gerçekler

Yedinci-Gün Adventist Kilisesi, Kutsal Kitap’ı kendi otoritesi olarak gören ana akım bir Protestan kilisesidir. Başlıca Protestan mezheplerinin yaptığı şeylere inanırız ancak üç benzersiz inancımız vardır. Haftanın yedinci günü olan Cumartesi gününün Sebt Günü olduğuna inanıyoruz. Kurucu üyelerimizden biri olan Ellen G. White’a peygamberlik armağanı verildiğine inanıyoruz. Cennette bir tapınak olduğuna inanıyoruz.

Dünya çapında 153.000’den fazla Yedinci-Gün Adventist topluluğunun olduğu dünyamızda yaklaşık 19,5 milyon üyemiz bulunmaktadır. Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesinde çok sayıda kilise üyemiz vardır. YGA Kilisesi, 1863 yılından beri resmi bir mezheptir. Yaklaşık 8.000 okul ve 1,8 milyon öğrenciye sahip dünyanın ikinci büyük entegre okul ağına sahiptir. 730’dan fazla sağlık kurumuna sahip olan dünyanın en büyük Protestan hastane ve klinikler ağıdır.