بهداشت و سلامتی

شیوه زندگی ادونتیستهای روز هفتم برای طول عمر شهرت دارد که تاکید بر رژیم غذایی بهداشتی ، ورزش ، کمک به دیگران و چیزهای ساده دیگری که در ارتباط با جسم بوده و خدا بما ارزانی نموده است. در باره شیوه زندگی ادونتیست ها فیلم های بیشتری ببینید و شما هم زندگی طولانی تری داشته باشید!